24 oktober 2022

Het effect van labelwaarde en puntentelling op de huurprijs

De invoering van het Programma Betaalbaar Wonen heeft ernstige gevolgen voor de financiële gezondheid van de vastgoedsector. In dit artikel ontdek je hoe het verduurzamen van woningen een oplossing kan zijn om de gewenste huurprijzen te handhaven.

De nadelige effecten van Betaalbaar Wonen

Per 1 januari 2024 wil Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de wetgeving voor huren in het middensegment reguleren. De plannen zijn gepresenteerd in het Programma Betaalbaar Wonen. Met Betaalbaar Wonen wil de minister, onder andere, zorgen dat meer mensen met een middeninkomen een betaalbare woning kunnen vinden en daarnaast de te hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken.

Onderdeel van de plannen is echter het doortrekken van het woningwaarderingsstelsel (WWS) tot 187 punten, ofwel een maximale huur van €1000. Daarbij komt kijken dat de 33% cap op de WOZ die per 1 mei 2022 is ingevoerd grote invloed heeft op de uiteindelijke huurprijs, waardoor veel woningen onder de liberalisatiegrens gaan vallen. Zo gaan veel vrije sector huurwoningen opeens tot het gereguleerde segment horen. Voor veel verhuurders is dit een oneerlijke bijwerking dat financieel veel nadelige gevolgen met zich meebrengt.

Verduurzamen als oplossing

Voor verhuurders die zich zorgen maken om de gepresenteerde plannen is er gelukkig een mogelijke oplossing. De terugval in het puntenaandeel van de WOZ-waarde kan gecompenseerd worden door het treffen van verduurzamingsmaatregelen.

Hoe dat zit? In het WWS krijgt een woning punten voor het aantal vierkante meters, de voorzieningen, de hoogte van de WOZ-waarde en het energielabel. Ter illustratie: voor woningen met een oppervlakte* > = 40 m² geldt het volgende puntenaantal per energielabel: